Tematyka: 
Uczeń/uczennica z doświadczeniem migracyjnym w szkole

 

Tytuł materiału merytorycznego: Diagnoza językowo-pedagogiczna u dzieci z doświadczeniem uchodźczym

Autorka: Magdalena Zaborowska, pedagog społeczny, Fundacja dla Wolności

Wydanie: CEO, 2016 r.

Autorka prezentuje doświadczenia w zakresie wykorzystania diagnozy językowo-pedagogicznej w pracy z dzieckiem uchodźczym – cele i narzędzia diagnozy, obserwowane rezultaty, napotykane trudności oraz rekomendacje do dalszych działań.

[LINK DO MATERIAŁU]