Tematyka: 
jak rozmawiać?

 

Tytuł materiału merytorycznego: Jak radzić sobie z fake news?

Autorka: Agata Łuczyńska, Fundacja Szkoła z klasą

Wydanie: Fundacja Szkoła z klasą

W kontekście krytycznej analizy przekazów medialnych coraz częściej pojawia się określenie „fake news” oznaczające nieprawdziwą, przeinaczoną lub nadinterpretowaną informację (stworzoną celowo), która za pośrednictwem mediów społecznościowych rozpowszechnia się w bardzo szybkim tempie. „Fake news” pojawiają się w odniesieniu do różnych zagadnień, w tym także do tematyki uchodźczo-migracyjnej, powodując narastanie mitów i powielanie fałszywych informacji. Warto rozmawiać z młodzieżą na ten temat i podpowiadać jej, w jaki sposób odczytywać i weryfikować rzetelność wiadomości, z którymi stykamy się na co dzień w mediach.

[LINK DO MATERIAŁU]