Tematyka: 
Dobre praktyki związane z migracjami

 

Tytuł materiału merytorycznego: Jan Paweł II, uchodźcy i migranci

Autorka: Barbara Stefańska, Centrum Myśli Jana Pawła II

„Zjawisko migracji jest dziś coraz powszechniejsze, ponieważ wzrasta rozziew między poziomem rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego krajów bogatych, których jest coraz mniej a ubogich, których jest coraz więcej” – zauważa Ojciec św. w Orędziu z 1992 r. W ten sposób biedniejsi zbierają „okruchy spadające ze stołów dzisiejszych bogaczy”. 

[LINK DO MATERIAŁU]