Tematyka: 
Migracje globalnie

 

Tytuł materiału merytorycznego: Migracje na świecie

Autorka: Kinga Białek, aktualizacja: Anna Paluszek

Wydanie: CEO, 2015 r.

Migracje ludności to całokształt przemieszczeń prowadzących do stałej lub okresowej zmiany miejsca zamieszkania osób. Migracje uważa się za najważniejszy przejaw przestrzennej mobilności ludności.

[LINK DO MATERIAŁU]