Tematyka: 
Dobre praktyki związane z migracjami

 

Tytuł materiału metodycznego: Jak przygotować uczniów na przyjęcie w szkole dzieci uchodźców?

Autorka: dr Jolanta Piekarska

Jednym ze zjawisk społecznych jest migracja ludności i wynikająca z niej wielokulturowość. W obliczu możliwych konfliktów na tle kulturowym, obyczajowym czy religijnym szczególnego znaczenia nabiera promowanie postawy tolerancji i otwartości przy jednoczesnym sprzeciwie wobec zachowań ksenofobicznych i rasistowskich. Postawie otwartości służą systematyczne działania edukacyjne prowadzone przez szkoły, zwłaszcza te z rejonów monokulturowych. Przykładem dobrej praktyki w tym zakresie są działania Zespołu Szkół w Jeżewie opisane w niniejszym artykule.

 

[LINK DO MATERIAŁU]

 

 

Tytuł materiału metodycznego: Jak rozmawiać o uchodźcach? - komentarz do scenariuszy lekcji (część II). Jakim językiem rozmawiać o uchodźcach?

Autorka: Dominika Cieślikowska - psycholożka/trenerka umiejętności antydyskryminacyjnych, międzykulturowych i genderowych, superwizorka pracy trenerskiej w obszarze antydyskryminacyjnym z ponad 12 letnim stażem zawodowym.

Wydanie: CEO, 2016 r.

Przy poruszaniu tematyki migracyjnej i uchodźczej ważne jest bowiem nie tylko to, co mówisz oraz w jaki sposób przekazujesz fakty i prowadzisz rozmowę, ale także jakich słów, określeń, terminów używasz w obrębie tej tematyki. Zanim podzielimy się pewnymi wskazówkami, zapraszamy do przeanalizowania tego, jaki dyskurs na temat uchodźców wybrzmiewał najsilniej w ostatnich miesiącach. Materiał stanowi komentarz metodyczny Dominiki Cieślikowskiej do scenariusza bazowego "Rozmowa o uchodźcach w Polsce" składającego się z dwóch lekcji.

[LINK DO MATERIAŁU]