Tematyka: 
Dobre praktyki związane z migracjami

 

Tytuł materiału metodycznego: Pedagogika włączająca na rzecz uchodźców – „Budujemy Mosty: Europa”

Autor: Jakub Niewiński

Wydanie: CEO, 2016 r.

Pedagogika włączająca stanowi potrzebną współcześnie alternatywę wobec wszystkich prób marginalizowania czy gettoizacji grup mniejszościowych oraz tych wszystkich, którzy nie mieszczą się w kanonie prawowitych mieszkańców homogenicznej Polski. Taką grupę stanowią uchodźcy i uchodźczynie.

[LINK DO MATERIAŁU]