Tematyka: 
jak rozmawiać?

Jednym z palących problemów społecznych, z jakimi się dziś mierzymy, jest kryzys komunikacji. Coraz częściej obserwujemy, że rozmowa nie służy porozumieniu, lecz forsowaniu jednej racji i opowiedzeniu się za lub przeciw. W przestrzeni publicznej brakuje wzorców dobrego rozmawiania, pogłębiają się natomiast podziały i konflikty. Szkoła jest miejscem, w którym problemy te skupiają się jak w soczewce. Dlatego warto wrócić do dialogu w szkole i dobrą rozmowę potraktować jako umiejętność, której możemy się nauczyć.  Szkoła stwarza znakomitą możliwość bezpośredniego spotkania osób mających różne spojrzenia na rzeczywistość i odmienne poglądy, wywodzących się z różnych środowisk czy reprezentujących inne pokolenia. Dlatego jest idealnym miejscem do promowania idei dobrej rozmowy, która pozwala nam się zbliżyć, spotkać i poznać.

Poznaj perspektywę i wskazówki doświadczonego nauczyciela-praktyka.

 

 

Załaczone Dokumenty: