Żyjemy w coraz bardziej mobilnych społeczeństwach. Ludzie migrują z różnych powodów, jednym z najczęstszych jest praca. Zmiana miejsca zamieszkania pociąga za sobą wiele konsekwencji dla migranta/ migrantki: wiąże się z koniecznością zmiany przyzwyczajeń, z przystosowaniem emocjonalnym, a w dłuższej perspektywie wpływa na kształtowanie się jego/jej tożsamości.

Migracje stanowią wyzwanie nie tylko dla społeczeństw przyjmujących, ale przede wszystkim dla samych migrantów i migrantek. Wyzwanie to dotyczy całości funkcjonowania takich osób: na poziomie poznawczym, emocjonalnym oraz zachowań.

Gościnność powszechnie rozumiana jest jako serdeczność i bezinteresowna życzliwość wobec innych. Ci inni to często osoby zupełnie nam nieznane, obce, pochodzące z daleka. Oferując im schronienie, posiłek i dobre słowo, jesteśmy gospodarzami okazującymi gościnność, która w wielu kulturach jest tak ważna, iż przypisywana im jest jako cecha narodowa.