Tematyka: 
Dobre praktyki związane z migracjami
Etap edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła podstawowa IV-VIII

Tytuł scenariusza: How to find yourself in a foreign country?/Jak odnaleźć się w obcym kraju, czyli słów kilka o akulturacji.

III etap edukacyjny. Język angielski

Autorki: Anna Hentel, Katarzyna Siwiec

CEO, 2016 r.

Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiedzą się, czym jest kultura oraz jakie elementy się na nią składają. Zrozumieją, jak wygląda migracja z perspektywy osób opuszczających swoje miejsce zamieszkania oraz jakie są strategie akulturacji, czyli w jaki sposób przebiega proces odnajdowania się w nowym miejscu.Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiedzą się, czym jest kultura oraz jakie elementy się na nią składają. Zrozumieją, jak wygląda migracja z perspektywy osób opuszczających swoje miejsce zamieszkania oraz jakie są strategie akulturacji, czyli w jaki sposób przebiega proces odnajdowania się w nowym miejscu.

[LINK DO SCENARIUSZA]