Tematyka: 
Emocje
Etap edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła podstawowa IV-VIII

Tytuł scenariusza: Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby

III etap edukacyjny. Wiedza o społeczeństwie. Godzina wychowawcza

Autorka: Małgorzata Rusiłowicz

Celem zajęć jest przybliżenie uczniom i uczennicom zagadnień związanych z wybranymi aktami międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i uchodźców oraz przełamanie stereotypów i uprzedzeń związanych z przyjmowaniem i udzielaniem wsparcia oraz pomocy uchodźcom.

[LINK DO SCENARIUSZA]