Tematyka: 
Emocje
Etap edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła podstawowa IV-VIII
szkoła ponadpodstawowa

 

Tytuł scenariusza: Nie bądźmy „ludożercami”! Piszemy list otwarty

III etap edukacyjny. Język polski

Autorka: Bernadetta Białek

Scenariusz nawiązuje do wiersza Tadeusza Różewicza „List do ludożerców” i stanowi propozycję kontynuacji rozważań na temat utworu w kontekście kryzysu postaw obywatelskich wobec uchodźców przybywających do Europy z terenów objętych konfliktami zbrojnymi. (Uczniowie i uczennice powinni znać utwór z wcześniejszej analizy i interpretacji. Lekcję można potraktować jako powtórzeniową, z poszerzonym/nowym kontekstem interpretacji). Scenariusz zachęca do refleksji nad naszą umiejętnością prowadzenia rozmów na trudne tematy, wzajemnego słuchania się i wymiany argumentów. W czasie lekcji młodzież napisze list otwarty, w którym wystosuje apel do Europejczyków o podjęcie poważnej dyskusji wokół wartości, jakie są nam bliskie w kontekście tematyki uchodźczej i migracyjnej.

 

[LINK DO SCENARIUSZA]