Tematyka: 
jak rozmawiać?
Etap edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła podstawowa IV-VIII
szkoła ponadpodstawowa

Tytuł scenariusza: Nuna i Natasza- dwie historie, jedna godność. Empatyczne postrzeganie wykluczonych

III etap edukacyjny. Etyka

Autor: Jakub Niewiński

Personalizacja historii Nuny i Nataszy służy empatycznej refleksji nad postrzeganiem uchodźców i uporządkowaniu ważnych pojęć w kontekście nadużywania terminu imigracji ekonomicznej. Poprzez wykorzystanie metody układanki/puzzli (grup eksperckich) scenariusz stwarza możliwość współpracy w grupie oraz wzajemnego uczenia się młodych ludzi przez uczenie innych. Na cykl zajęć przeznaczone są cztery jednostki lekcyjne.

[LINK DO SCENARIUSZA]