Tematyka: 
Dobre praktyki związane z migracjami
Etap edukacyjny: 
gimnazjum
szkoła podstawowa IV-VIII

 

Tytuł scenariusza: Różne oblicza migracji

III etap edukacyjny. Historia

Autorka: Patrycja Kopcińska

CEO, 2016 r.

Zajęcia pozwolą uczniom i uczennicom dostrzec analogie w zjawiskach zachodzących w przeszłości i teraźniejszości, poznać terminologię związaną z migracjami i zastanowić się nad problemem różnicowania uchodźców i imigrantów. Dadzą też możliwość pracy w ulubionym przez młodzież wirtualnym środowisku.".

[LINK DO SCENARIUSZA]