Tematyka: 
Dobre praktyki związane z migracjami
Etap edukacyjny: 
szkoła podstawowa IV-VIII

Tytuł scenariusza: Święta Rodzina uchodzi do Egiptu

II etap edukacyjny. Klasa V-VI. Religia

Autorka: Iwona Pieronek-Tokarz

Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiadują się, kim jest uchodźca/uchodźczyni i dlaczego dana osoba staje uzyskuje ten status. Ważnym elementem lekcji są rozważania na temat tego, jak uczeń/uczennica może pomóc w integracji młodych uchodźców/uchodźczyń w środowisku szkolnym.

[LINK DO SCENARIUSZA]