Jak to działa?

Nasz program „Rozmawiajmy o uchodźcach” pomoże Ci wyjaśnić młodzieży przyczyny i skutki współczesnych migracji ludności na świecie oraz wesprze w rozwijaniu w tej grupie krytycznego myślenia, argumentowania i wymiany opinii w atmosferze wzajemnego szacunku. 

Bierzesz udział w kursie internetowym w którym rozwijasz swoją wiedzę na temat współczesnych procesów migracyjnych i w praktyce ćwiczysz prowadzenie rozmów i projektów młodzieżowych z młodzieżą z poszanowaniem różnych punktów widzenia.

Podczas szkolenia stacjonarnego w Warszawie poznajesz innych nauczycieli i nauczycielki z całej Polski dla których ważne jest rozwijanie zainteresowania młodzieży aktualnymi wydarzeniami na świecie i umiejętności odnoszenia się do siebie z szacunkiem.

W oparciu o gotowe scenariusze i karty pracy udostępnione w kursie internetowym prowadzisz (do wyboru):

  • lekcje przedmiotowe
  • projekty młodzieżowe w formule Klubu Dobrej Rozmowy

Odbierasz certyfikat potwierdzający Twoje zaangażowanie w prowadzenie działań edukacyjnych na temat migracji i w rozwijanie wśród młodzieży umiejętności prowadzenia pełnych szacunku rozmów na często trudne, budzące kontrowersje tematy.

Icons made by itim2101 from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY.

 

Jak się zgłosić?

Należy wypełnić formularz rejestracyjny. Rekrutacja została przedłużona do 16 września 2019 r.

Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona – obowiązuje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy regulamin programu znajduje się pod niniejszym artykułem w formie pliku do pobrania [kliknij].

Kliknij w grafikę, aby przejść do wypełniania formularza zgłoszeń:

Co otrzymasz biorąc udział w programie?

  • dostęp do kursu internetowego, który poprowadzi Cię krok po kroku po części wiedzowej poświęconej wyzwaniom i dobrym praktykom dot. współczesnym migracjom i części metodycznej z prowadzenia rozmów na zajęciach przedmiotowych/Klubu Dobrej Rozmowy/projektów młodzieżowych. 
  • rozwiniesz swoją wiedzę na temat współczesnych procesów migracyjnych i tematyki uchodźczej  (m.in.: najnowsze dane i statystyki dot. trendów azylowych w kontekście globalnym i polskim, kim są uchodźcy, kim są migranci ekonomiczni, dokąd i dlaczego ludzie migrują, dokąd i dlaczego Polacy i Polki emigrowali w przeszłości, dokąd emigrują dzisiaj?)
  • w praktyce przy wsparciu mentorskim poćwiczysz prowadzenie rozmów na trudny temat z młodzieżą z poszanowaniem różnych punktów widzenia i współpracę z młodzieżą przy projektach młodzieżowych
  • otrzymasz pakiet materiałów metodycznych i merytorycznych, które pomogą w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć dotyczących tematyki uchodźczej w atmosferze wzajemnego szacunku
  • otrzymasz pakiet gotowych scenariuszy lekcji z serii "Rozmawiajmy o uchodźcach" opracowanych przez CEO i będziesz miał/miała możliwość zapoznania się z nimi i przetestowania ich na swoich zajęciach przy zdalnym wsparciu mentorów i mentorek;
  • otrzymasz dla swoich uczniów i uczennic publikację „Klub dobrej rozmowy. Przewodnik dla młodzieży”, wspierającą w zakładaniu i realizowaniu w szkole Klubu Dobrej Rozmowy;
  • otrzymasz metodyczny Pakiet ekspercki dla szkoły "Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole?" dla 5 grup kadry szkolnej: dla dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, pedagogów/psychologów, bibliotekarzy.

Więcej informacji w zakładce: Jak dołaczyć?