REKRUTACJA NA NOWY SEMESTR!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMACH EDUKACJI GLOBALNEJ I EKOLOGICZNEJ W NOWYM SEMESTRZE!

enlightenedNasz program "Rozmawiajmy o uchodźcach" pomoże Ci wyjaśnić młodzieży przyczyny i skutki współczesnych migracji ludności na świecie oraz wesprze w rozwijaniu w tej grupie krytycznego myślenia, argumentowania i wymiany opinii w atmosferze wzajemnego szacunku. "Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy" to ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający nauczycielki i nauczycieli w poruszaniu na zajęciach z młodzieżą tematów związanych ze współczesnymi migracjami i obecnością w Europie i w Polsce migrantów i uchodźców. Dowiedz się więcej: https://migracje.ceo.org.pl/content/jak-dolaczyc

 

enlightenedKurs z edukacji globalnej w programie "W świat z klasą" przeznaczony jest dla nauczycieli i nauczycielek języka polskiego i geografii, pracujących w szkołach podstawowych i zainteresowanych podnoszeniem własnych kompetencji w systematycznym włączaniu zagadnień edukacji globalnej i Celów Zrównoważonego Rozwoju do zajęć przedmiotowych w szkole podstawowej. To doskonała okazja do zdobycia nowej wiedzy i wykorzystania jej w swojej pracy, bowiem edukacja globalna wspiera lepsze uczenie się poprzez pokazywanie wiedzy z innych perspektyw, wzrost atrakcyjności lekcji oraz podniesienie poziomu zaangażowania uczących się. Formuła szkolenia łączy w sobie wygodę i samodzielność pracy oferowaną przez kurs internetowy oraz komfort możliwości skonsultowania swoich działań z mentorem lub mentorką. Więcej o kursie: http://bit.ly/KursWSK2019

enlightenedKurs e-learningowy "W świat z klasą. Ścieżki do Celów" przeznaczony jest dla nauczycieli i nauczycielek różnych przedmiotów, pracujących w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, ośrodkach wychowawczych i scojoterapii z miejscowości poniżej 500 tyś. mieszkańców. Inicjatywa ta ma na celu udostępnienie nauczycielom i nauczycielkom oraz młodzieży uczącej się w szkole rzetelnych materiałów i praktycznych narzędzi do pracy Celów na gruncie indywidualnym, lokalnym i globalnym oraz budowanie postaw obywatelskich i poczucia sprawczości wśród młodzieży. Weź udział w kursie i przeprowadź w szkole wraz z młodziezą kampanię na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju: http://bit.ly/ŚcieżkiDoCelów

enlightenedProgram Klimat to temat! to program podejmujący aktualne zagadnienia związane z bliskimi nam wszystkich zjawiskami i wydarzeniami. Ma na celu przybliżenie konsekwencji zmiany klimatu na świecie i w naszym najbliższym otoczeniu oraz możliwości osobistego wpływu na ich ograniczenie lub łagodzenie w perspektywie lokalnej i globalnej. Program stanowi zaproszenie do rozmowy na temat zmiany klimatu z różnych perspektyw i dla różnych odbiorców: m.in. społeczności szkolnych i lokalnych. W tej edycji położymy szczególny nacisk na sytuację kobiet w związku ze zmianą klimatu i ich rolą w walce z jej skutkami. Zaangażuj uczniów i uczennice w działania na rzecz klimatu: http://bit.ly/KTTPerspektywaKobiet

enlightenedZapraszamy białostockie szkoły podstawowe (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowe, do udziału w programie Weź oddech w Białymstoku w I semestrze roku szkolnego 2019/2020. W tym czasie oferujemy wsparcie w obszarze edukacji na temat czystości powietrza. Do zgłaszania się zapraszamy pracowników szkół, najlepiej w parach (nauczyciel/ka, wychowawca/czyni, pedagog/żka, dyrektor/ka). Szkoły i grupy uczniowskie, które przystąpią do projektu, otrzymają przewodnik do programu, scenariusze: merytoryczny i metodyczny, wprowadzające w tematykę niskiej emisji i aktywności, kurs internetowy dla młodzieży oraz 3 katy pracy przygotowujące do prowadzenia projektów młodzieżowych: http://bit.ly/WOBiałystok