Publikacje

 

Skorzystaj z gotowych i sprawdzonych scenariuszy na lekcje przedmiotowe, godziny wychowawcze i spotkania pozalekcyjne poświęcone współczesnym migracjom ludności. Materiały z serii "Rozmawiajmy o uchpdodźcach" zostały opracowane przez nauczycieli/ki, trenerów/ki i ekspertów/ki z edukacji globalnej i międzykulturowej.

 

Przewodnik dla młodzieży. "Punkty widzenia Klub dobrej rozmowy".

Publikacja jest adresowana do młodzieży w wieku 11-18 lat oraz nauczycieli i nauczycielek, którzy interesują się tematyką dotyczącą współczesnych migracji i zjawiska uchodźstwa. W publikacji zapraszamy do zakładania w szkołach Klubów Dobrej Rozmowy na temat sytuacji uchodźców i współczesnych migraci ludności. Spotkania Klubu mogą być prowadzone na podobnych zasadach jak szkolne koła zainteresowań, choć ostateczna formuła powinna odpowiadać młodzieży. Materiał ten ma pomóc młodzieży krok po kroku zorganizować Klub Dobrej Rozmowy, a także podsunąć proponowane tematy do dyskusji oraz wesprzeć w planowaniu przebiegu spotkań.

 

 

Publikacja "Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie-lokalnie o migracjach"

Publikacja zawiera 16 scenariuszy przedmiotowych z zakresu migracji w edukacji globalnej dla nauczycieli i nauczycielek gimnazjum uczących m.in. języka polskiego, języka angielskiego, biologii, historii, etyki, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, zajęć artystycznych. Scenariusze zajęć zostały przygotowane przez nauczycielki i nauczycieli doświadczonych w zakresie edukacji globalnej, poruszających z młodzieżą tematykę migracyjną i uchodźczą podczas zajęć przedmiotowych.
W poruszaniu się po publikacji pomogą Państwu zamieszczone w publikacji materiały metodyczne. Znajdą Państwo wśród nich między innymi wybór punktów podstawy programowej kształcenia ogólnego tych przedmiotów, do których powstały scenariusze, a także komentarze ich autorek i autora. 

 

 

Publikacja "Rozmawiajmy o uchodźcach. #RazemDlaPokoju"

Publikacja została przygotowana z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej 2016 - międzynarodowej inicjatywy edukacyjnej, której obchody w roku 2016 przypadły na 14-21 listopada, pod hasłem RAZEM DLA POKOJU.

W publikacja zawiera opis czym jest Tydzień Edukacji Globalnej, 10 porad jak rozmawiać o uchodźcach, wskazówki dotyczące tego jak stworzyć dobra atmosferę dla "kultury włączajacej" oraz jakim językiem mówić o uchodźcach. Dodatkowo znajdziesz w niej propozycje aktywności i pomysły na to, jak poruszać tematykę migracyjną w szkole w artystycznym, filozoficznym, a także w globalnym wydaniu.

 

********

 

Publikacja "Rozmawiajmy o uchodźcach. Migracje i wielokulturowość"

Publikacja zawiera scenariusz dwóch lekcji "Rozmowa o uchodźcach w Polsce" wraz z komentarzem metodycznym na temat tego, jak rozmawiać o uchodźcach z młodzieżą, oraz materiały metodyczne wspomagające nauczyciela i nauczycielkę w zakresie tego, jakim językiem rozmawiać o uchodźcach, jak pracować z emocjami towarzyszącymi rozmowie o uchodźcach, a także co zrobić by postrzeganie bez stereotypów i uprzedzeń było możliwe w kontekście rozmów o uchodźcach. W publikacji znajdziesz również materiał merytoryczny na temat dobrych praktyk związanych z migracjami, scenariusz przedmiotowy na lekcję etyki lub lekcję wychowawczą stanowiący próbę przyjrzenia się europejskiemu społeczeństwu w kontekście otwartości i gotowości do akceptacji innych kultur, a także scenariusz lekcji wraz z kartą pracy dla młodzieży do wywiadu z Elsi Adajewem z Czeczeni, który opowiada o doświadczeniu uchodźczym i odnajdywaniu się w nowej rzeczywistosci po przyjeździe do Polski. 

 

********

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej włączyło się aktywnie w obchody Dnia Solidarności z Uchodźcami, ogranizowany przez Chlebem i Solą ze wsparciem Fundacji Batorego. 

Więcej tutaj: http://solidarnizuchodzcami.pl/

Z tej okazji powstała publikacja z naszymi materiałami, polecamy do korzystania z elektronicznej wersji.

 

 

 

Pakiet ekspercki "Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole" opracowany w ramach ogólnopolskiego projektu „Rozmawiamy o uchodźcach. Moc kultur w szkole”. W polskich szkołach zwiększa się liczba dzieci cudzoziemskich oraz polskich dzieci, które wróciły z emigracji. W związku z tym nasila się potrzeba wspierania całej społeczność szkolnej w odnalezieniu się w tej sytuacji. Nie tylko dzieci cudzoziemskie, ale też kadra pedagogiczna, rodzice oraz dzieci polskiego pochodzenia muszą nauczyć się funkcjonować w różnorodnym kulturowo środowisku.

Prezentowany Pakiet ekspercki to zestaw pięciu materiałów metodycznych, w których znajdują się praktyczne wskazówki na temat tego, w jaki sposób szkolna kadra pedagogiczna może współpracować ze sobą na rzecz wsparcia ucznia/uczennicy z doświadczeniem migracyjnym i budowania integracji w wielokulturowej społeczności szkolnej.

 

 

 

 W Pakiecie eksperckim znajdują się wskazówki i inspiracje dla:

  • dyrektorek i dyrektorów szkolnych

Wskazówki metodyczne, które pomogą w diagnozie szkoły pod kątem otwartości i włączania tematyki wielokulturowej.  Propozycja prostych rozwiązań, które można wprowadzić w szkole, by wzmocnić współpracę grona pedagogicznego oraz pracowników i pracowniczki szkoły, a także kierunki dalszego rozwoju w tym zakresie.

  • nauczycielek i nauczycieli przedmiotowych

Materiał metodyczny, w którym znajdują się gotowe do wykorzystania ćwiczenia i materiały źródłowe do pracy z całą klasą nad umiejętnością akceptacji osób odmiennych kulturowo i nad procesem integracji, a także do pracy z osobą z doświadczeniem migracyjnym na zajęciach m.in. języka polski, historii, wiedzy o społeczeństwie.

  • wychowawczyń i wychowawców klas

Materiał metodyczny, który wesprze w budowaniu integracji wielokulturowego zespołu klasowego, w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych na tle kulturowym, a także w udzielaniu pomocy uczniowi/uczennicy z doświadczaniem migracyjnym w procesie adaptacji do nowego otoczenia.

  • pedagożek i pedagogów szkolnych

​​Wskazówki metodyczne, które dotyczą sposobów udzielania pomocy uczniowi/uczennicy w poradzeniu sobie z doświadczeniem migracyjnym oraz gotowe propozycje ćwiczeń edukacyjnych do pracy z całą klasą, do której taka osoba ma dołączyć.

  • bibliotekarek i bibliotekarzy szkolnych

Wskazówki metodyczne, które odnoszą się do sprawdzonych metody promujących czytelnictwo i wspierających rozwój wrażliwości kulturowej i społecznej uczniów i uczennic, w tym wrażliwość na różnorodność kulturową.

 

 

WSKAZÓWKI DLA DYREKTOREK I DYREKTORÓW SZKÓŁ

autorka: Małgorzata Leszko

 

 

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELEK I NAUCZYCIELI PRZEDMIOTOWYCH

autorki: Tetyana Ouerghi, Julia Godorowska

 

WSKAZÓWKI DLA WYCHOWAWCZYŃ I WYCHOWAWCÓW KLAS

autorka: Malina Baranowska-Janusz

 

WSKAZÓWKI DLA BIBLIOTEKAREK I BIBLIOTEKARZ SZKOLNYCH

autorka: Małgorzata Leszko

 

WSKAZÓWKI DLA PEDAGOŻEK I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

autorka: Malina Baranowska-Janusz