Zmiana w regulaminie CEO

UWAGA!

Dnia 10.03.2021 został ukatulaniony Regulamin Konkursu na projekt materiału dziennikarskiego, który był ogłoszony 09.09.2020 roku: https://migracje.ceo.org.pl/i-am-european/aktualnosci/konkurs-na-projekt... i rozstrzygnięty 26.10.2020 roku.

 

Zmiana w regulaminie dotyczy punktu 5.3. Po zmianie punkt ten brzmi: 

Laureaci/Laureatki są zobowiązani do zrealizowania Materiałów, do opublikowania ich we wskazanym przez siebie miejscu (prasa, telewizja, Internet) lub ewentualnie innym miejscu o podobnym zasięgu oraz do przekazania Organizatorowi informacji o miejscu publikacji, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, do dnia 28.05.2021. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może wydłużyć ten termin na wniosek Laureata/Laureatki, jednak o czas nie dłuższy niż do 29.10.2021.

 Cały Regulamin w nowej wersji jest dostępny do pobrania w załączniku na dole strony.

Organizatorzy Konkursu