Tematyka: 
Dobre praktyki związane z migracjami

 

Tytuł materiału metodycznego: Komentarz nauczycielki do scenariusza "Rozmowa o uchodźcach w Polsce"

Autorka: Dorota Stępniak, nauczycielka

Wydanie: CEO, 2016 r.

Przed przystąpieniem do realizacji zajęć według scenariusz "Rozmowa o uchodźcach w Polsce", poznaj wskazówki i porady nauczycielki Doroty Stępniak, która przeprowadziła takie zajęcia z młodzieżą. Materiał stanowi komentarz metodyczny do scenariusza bazowego "Rozmowa o uchodźcach w Polsce".

[LINK DO MATERIAŁU]