Tematyka: 
Dobre praktyki związane z migracjami

 

Tytuł materiału metodycznego: Współrozwiązywanie sporów i konfliktów. Wprowadzenie do metody Lewis

Autorka: Malina Baranowska-Janusz

Wydanie: CEO, 2017 r.

Metoda Lewis znana jest przede wszystkim jako Deep Democracy („głęboka demokracja”), ale także CoResolve. Jest to metoda dla grup lub osób indywidualnych opierająca się na pracy zawartej w czterech krokach. Metoda jest „demokratyczna”, ponieważ kładzie nacisk na to, że każdy głos w grupie jest ważny. Dzięki niej decyzja wypracowana w grupie jest lepsza i pełniejsza, ponieważ zarówno głosy mniejszości, jak i większości są brane pod uwagę.

[LINK DO MATERIAŁU]