Skala wyjazdów Polek i Polaków z kraju oraz przyjazdów cudzoziemców do Polski ulegała dynamicznym zmianom. Kiedyś wielojęzyczne i wielokulturowe ulice były na ziemiach polskich codziennością, dzisiaj jesteśmy jednym z najbardziej jednorodnych etnicznie i narodowościowo społeczeństw. Od czasu naszej obecności w Unii Europejskiej cudzoziemcy coraz chętniej przyjeżdżając do naszego kraju. Kim są osoby, które decydują się zamieszkać w Polsce? Skąd i w jakim celu przyjeżdżają do naszego kraju?

Materiał dydaktyczny Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tekst powstał dzięki współpracy z Instytutem Spraw Publicznych. Wiek XX określany jest wiekiem migracji. Niespotykany dotąd gwałtowny wzrost mobilności ludzkiej to istotny trend społeczny, oddziałujący zarówno na kraje wysyłające, jak i przyjmujące migrantów. Migracje są zjawiskiem, którego wpływ dostrzegalny staje się na każdym poziomie życia społecznego, zarówno w perspektywie globalnej, jak i lokalnej.

„Zjawisko migracji jest dziś coraz powszechniejsze, ponieważ wzrasta rozdźwięk między poziomem rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego krajów bogatych, których jest coraz mniej a ubogich, których jest coraz więcej” – zauważył papież Jan Paweł II w Orędziu z 1992 r. 

Dyskusje na temat uchodźców i kryzysu migracyjnego zostały dominowane przez stereotypy i przekłamania. Dementujemy najczęstsze z nich.

Dowiesz się o tym, dokąd migrowali kiedyś Polacy, skąd przyjeżdżali migranci do naszego kraju, a także o związanej z tym wielokulturowości i wielowyznaniowości Polski.