MATERIAŁY

 

Pakiet ekspercki "Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole" opracowany w ramach ogólnopolskiego projektu „Rozmawiamy o uchodźcach. Moc kultur w szkole”. W polskich szkołach zwiększa się liczba dzieci cudzoziemskich oraz polskich dzieci, które wróciły z emigracji. W związku z tym nasila się potrzeba wspierania całej społeczność szkolnej w odnalezieniu się w tej sytuacji. Nie tylko dzieci cudzoziemskie, ale też kadra pedagogiczna, rodzice oraz dzieci polskiego pochodzenia muszą nauczyć się funkcjonować w różnorodnym kulturowo środowisku.

Prezentowany Pakiet ekspercki to zestaw pięciu materiałów metodycznych, w których znajdują się praktyczne wskazówki na temat tego, w jaki sposób szkolna kadra pedagogiczna może współpracować ze sobą na rzecz wsparcia ucznia/uczennicy z doświadczeniem migracyjnym i budowania integracji w wielokulturowej społeczności szkolnej.

 W Pakiecie eksperckim znajdują się wskazówki i inspiracje dla:

  • dyrektorek i dyrektorów szkolnych

Wskazówki metodyczne, które pomogą w diagnozie szkoły pod kątem otwartości i włączania tematyki wielokulturowej.  Propozycja prostych rozwiązań, które można wprowadzić w szkole, by wzmocnić współpracę grona pedagogicznego oraz pracowników i pracowniczki szkoły, a także kierunki dalszego rozwoju w tym zakresie.

  • nauczycielek i nauczycieli przedmiotowych

Materiał metodyczny, w którym znajdują się gotowe do wykorzystania ćwiczenia i materiały źródłowe do pracy z całą klasą nad umiejętnością akceptacji osób odmiennych kulturowo i nad procesem integracji, a także do pracy z osobą z doświadczeniem migracyjnym na zajęciach m.in. języka polski, historii, wiedzy o społeczeństwie.

  • wychowawczyń i wychowawców klas

Materiał metodyczny, który wesprze w budowaniu integracji wielokulturowego zespołu klasowego, w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych na tle kulturowym, a także w udzielaniu pomocy uczniowi/uczennicy z doświadczaniem migracyjnym w procesie adaptacji do nowego otoczenia.

  • pedagożek i pedagogów szkolnych

​​Wskazówki metodyczne, które dotyczą sposobów udzielania pomocy uczniowi/uczennicy w poradzeniu sobie z doświadczeniem migracyjnym oraz gotowe propozycje ćwiczeń edukacyjnych do pracy z całą klasą, do której taka osoba ma dołączyć.

  • bibliotekarek i bibliotekarzy szkolnych

Wskazówki metodyczne, które odnoszą się do sprawdzonych metody promujących czytelnictwo i wspierających rozwój wrażliwości kulturowej i społecznej uczniów i uczennic, w tym wrażliwość na różnorodność kulturową.

Zamów bezpłatny Pakiet do szkoły przez formularz zamówień: http://bit.ly/PakietEksperckiMocKulturWszkole. (do wyczerpania zapasów)

 

WSKAZÓWKI DLA DYREKTOREK I DYREKTORÓW SZKÓŁ

autorka: Małgorzata Leszko

 

 

WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELEK I NAUCZYCIELI PRZEDMIOTOWYCH

autorki: Tetyana Ouerghi, Julia Godorowska

 

WSKAZÓWKI DLA WYCHOWAWCZYŃ I WYCHOWAWCÓW KLAS

autorka: Malina Baranowska-Janusz

 

WSKAZÓWKI DLA BIBLIOTEKAREK I BIBLIOTEKARZ SZKOLNYCH

autorka: Małgorzata Leszko

 

WSKAZÓWKI DLA PEDAGOŻEK I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

autorka: Malina Baranowska-Janusz

 

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ KLUBU DOBREJ ROZMOWY

2 scenariusze zajęć Klubu Dobrej Rozmowy (KDR) o wielokulturowości. Scenariusze zajęć zostały przygotowane do poprowadzenia lekcji historii w szkole podstawowej i gimnazjum, spotkania na godzinie wychowawczej i spotkania pozalekcyjnego w ramach kółka zainteresowań Klubu Dobrej Rozmowy. Scenariusze opracowano w formule KDR, którego głównym celem jest rozmowa, analiza faktów i poszukiwanie informacji przez młodzież. Inspiracją do scenariuszy był opracowany przez CEO w 2017 r. Przewodnik dla młodzieży Klub Dobrej Rozmowy www.migracje.ceo.org.pl/klub-rozmowy

Scenariusz nr 1 „Rola i udział polskiej emigracji w odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Architekci polskiej niepodległości”, autorstwa Patrycji Kopcińskiej. Zajęcia przybliżą wizerunki i działania osób-emigrantów, które w znaczący sposób przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Młodzież będzie mogła je poznać jedynie ściśle ze sobą współdziałając i korzystając wzajemnie ze swoich wiadomości.

 

Scenariusz nr 2 „Moc poznawania kultur”, autorstwa Maliny Baranowskiej-Janusz. Zajęcia przybliżą temat kultury i kontaktów międzykulturowych. Młodzież będzie mogła zastanowić się, czym jest kultura, jak postrzegamy swoją i odmienne kultury oraz dlaczego tak jest i co na to wpływa. W trakcie zajęć uczniowie i uczennice dowiedzą się, jacy przedstawiciele i przedstawicielki mniejszości narodowe i etniczne mieszkają w Polsce. 

 

Pakiet ekspercki powstały w ramach projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach. Moc kultur w szkole” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, dzięki współfinansowaniu ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej RP i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Szkoła Ucząca Się.

 

 

 

 

 

Ciekawostki. Czy wiesz, że istnieją różne strategie akulturacji?

Integracji jest to jedna ze strategii akulturacyjnych. Wyraża się ona w stosunku imigranta do kultury pochodzenia oraz kultury kraju, w którym się znalazł. Osoba musi odpowiedzieć sobie na dwa podstawowe pytania: Czy zachować własną kulturę? Czy przyjąć nową kulturę? W zależności od tego, jak na nie odpowie, podejmuje decyzje (nie zawsze świadomie) o przyjęciu którejś ze strategii.

Strategie akulturacyjne to koncepcja stworzona przez amerykańskiego psychologa Johna Berry’ego. Jeśli imigrant ma pozytywny stosunek zarówno do swojej „pierwszej”, jak i „nowej” kultury, a w swoim życiu łączy elementy obu kultur, mówimy wówczas, że wybrał on integracyjną strategię akulturacji. Jeśli odrzuca kulturę pochodzenia, neguje jej wartości i zaczyna praktykować wyłącznie kulturę kraju przyjmującego, mówimy o asymilacji. W sytuacji gdy imigrant żyje wyłącznie wartościami kultury pochodzenia, dystansując się wobec kultury przyjmującej, mówimy o separacji. Ostatni typ strategii akulturacyjnej to marginalizacja – sytuacja, w której imigrant odrzucił kulturę pochodzenia, ale nie przyjął również, lub odrzuca kulturę kraju przyjmującego.

Wszystkie strategie akulturacyjne obecne są w życiu społeczności migranckich. To, która zostanie wybrana, zależy od wielu czynników: cech osobowości migranta, sytuacji, w jakiej migrował, atmosfery w nowym kraju, oraz wielu innych. Najbardziej korzystną strategią – dla obu stron, biorąc pod uwagę dobrostan psychologiczny, jest integracja. O koncepcji Berry’ego możesz przeczytać więcej w książce Pawła Boskiego pt. „Kulturowe Ramy Zachowań Społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.