MATERIAŁY

Pakiet ekspercki "Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole" jest adresowany do kadry zarządzającej i pedagogicznej ze szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i gimnazjum. W materiałach znajdujących się w Pakiecie eksperckim znajdują się praktyczne porady i odpowiedzi na pytania: Jak kadra zarządzająca i pedagogiczna może wspierać ucznia z doświadczeniem migracyjnym? Z jakimi wyzwaniami mierzy się szkoła? Co może zrobić dyrektor/ka, wychowawca/czyni klasy, nauczyciel/ka, pedagog/żka i bibliotekarz/ka, aby budować integrację w wielokulturowej szkole?

Pakiet ekspercki to:

- materiał dla dyrektora to wskazówki metodyczne, które pomogą w diagnozie szkoły pod kątem otwartości i włączania tematyki wielokulturowej oraz kompetencji nauczycieli do podejmowania działań w tej tematyce.
- materiał dla pedagoga/psychologa, zawierający wskazówki i gotowe materiały, jak udzielić pomocy dziecku cudzoziemskiemu w poradzeniu sobie z doświadczeniem migracyjnym w środowisku szkolnym oraz do pracy z klasą, do której taka osoba ma dołączyć.
- materiał dla nauczycieli przedmiotowych, w którym znajdą się gotowe do użycia ćwiczenia i materiały źródłowe do pracy z wielokulturową grupą na zajęciach np. j. polski, historia, wos
- materiał dla wychowawców klas składający się z check listy umożliwiającej, przeprowadzoną wspólnie z uczniami diagnozę klasy pod kątem otwartości na różnorodność oraz wskazówki z grupą wielokulturową.
-materiał dla bibliotekarzy ze sprawdzonymi metodami promującymi czytelnictwo wspierające rozwój wrażliwości kulturowej i społecznej uczniów, w tym wrażliwość na wielokulturowość.

Materiały będą dostępne w wersji elektronicznej pod koniec listopada.

Zamów bezpłatny Pakiet do szkoły przez formularz zamówień: http://bit.ly/PakietEksperckiMocKulturWszkole.

 

Pakiet ekspercki powstały w ramach projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach. Moc kultur w szkole” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, dzięki współfinansowaniu ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej RP i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Szkoła Ucząca Się.

 

Ciekawostki. Czy wiesz, że istnieją różne strategie akulturacji?

Integracji jest to jedna ze strategii akulturacyjnych. Wyraża się ona w stosunku imigranta do kultury pochodzenia oraz kultury kraju, w którym się znalazł. Osoba musi odpowiedzieć sobie na dwa podstawowe pytania: Czy zachować własną kulturę? Czy przyjąć nową kulturę? W zależności od tego, jak na nie odpowie, podejmuje decyzje (nie zawsze świadomie) o przyjęciu którejś ze strategii.

Strategie akulturacyjne to koncepcja stworzona przez amerykańskiego psychologa Johna Berry’ego. Jeśli imigrant ma pozytywny stosunek zarówno do swojej „pierwszej”, jak i „nowej” kultury, a w swoim życiu łączy elementy obu kultur, mówimy wówczas, że wybrał on integracyjną strategię akulturacji. Jeśli odrzuca kulturę pochodzenia, neguje jej wartości i zaczyna praktykować wyłącznie kulturę kraju przyjmującego, mówimy o asymilacji. W sytuacji gdy imigrant żyje wyłącznie wartościami kultury pochodzenia, dystansując się wobec kultury przyjmującej, mówimy o separacji. Ostatni typ strategii akulturacyjnej to marginalizacja – sytuacja, w której imigrant odrzucił kulturę pochodzenia, ale nie przyjął również, lub odrzuca kulturę kraju przyjmującego.

Wszystkie strategie akulturacyjne obecne są w życiu społeczności migranckich. To, która zostanie wybrana, zależy od wielu czynników: cech osobowości migranta, sytuacji, w jakiej migrował, atmosfery w nowym kraju, oraz wielu innych. Najbardziej korzystną strategią – dla obu stron, biorąc pod uwagę dobrostan psychologiczny, jest integracja. O koncepcji Berry’ego możesz przeczytać więcej w książce Pawła Boskiego pt. „Kulturowe Ramy Zachowań Społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.