Scenariusze old

 

SCENARIUSZ BAZOWY: 

Scenariusz „Rozmowa o uchodźcach w Polsce” pomoże w atmosferze szacunku i w oparciu o fakty przeprowadzić z młodzieżą rozmowę o sytuacji uchodźców. Scenariusz powstał w taki sposób, aby u młodych ludzi kształtować umiejętność słuchania się, wyrażania własnego zdania i argumentowania w oparciu o rzetelne źródła informacji.

 

SCENARIUSZ BAZOWY

 

 

SCENARIUSZE NA GODZINY WYCHOWAWCZE:

 

GODZINA WYCHOWAWCZA

 

SCENARIUSZE PRZEDMIOTOWE:  (III i IV ETAP EDUKACYJNY)

JĘZYK POLSKI JĘZYK ANGIELSKI BIOLOGIA
HISTORIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ETYKA
GEOGRAFIA RELIGIA PLASTYKA