TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ W TWOJEJ SZKOLE Z CEO

Przedstawiamy propozycję Centrum Edukacji Obywatelskiej na działania, które możecie przeprowadzić w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej w dniach 18-24 listopada. Realizując w szkole program dotyczący edukacji globalnej przybliżamy się do realizacji wielu Celów Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności Celu 4: Dobra jakość edukacji, Zadania 7: “Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej”.

 

W tym roku Tydzień Edukacji Globalnej odbywa się pod hasłem „Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!”. Poniżej kilka propozycji na zaangażowanie swojej szkoły w obchody TEG.

Tydzień Edukacji Globalnej (TEG) to coroczna międzynarodowa akcja edukacyjna organizowana w celu zwrócenia uwagi Europejczyków na problemy o charakterze globalnym. TEG odbywa się w listopadzie, pod patronatem Europejskiego Centrum na Rzecz Współzależności i Solidarności Światowej (Centrum Północ-Południe) Rady Europy. Różnego rodzaju akcje edukacyjne organizowane są przez szkoły, studenckie koła naukowe, biblioteki, organizacje pozarządowe i różnego rodzaju instytucje.

 

Wirtualny Festiwal dla zespołów uczniowskich

Serdecznie zapraszamy grupy uczniowskie do wzięcia udziału w Wirtualnym Festiwalu Tydzień Edukacji Globalnej z CEO!

W ten wyjątkowy sposób chcemy zaprosić szkoły z całej Polski do wzięcia udziału w obchodach ogólnoeuropejskiej inicjatywy Tydzień Edukacji Globalnej, która w tym roku odbędzie się w dniach 18 – 24 listopada, pod hasłem „Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu”.

Wirtualny Festiwal odbędzie się w czwartek 21 listopada w godzinach 09:30-12:30 na platformie internetowej oraz na tablicy Padlet.

Wirtualny Festiwal jest interaktywną formą, w której drużyny z różnych miejscowości z całej Polski uczestniczą we wspólnej zabawie online. Festiwal będzie się składał z 6 krótkich zadań, mających na celu zwrócenie uwagi młodzieży na kluczowe wyzwania globalne współczesnego świata, takie jak zmiana klimatu, migracje i równość płci. Zagadnienia budzące zainteresowanie edukacji globalnej i tematy ważne z perspektywy Celów Zrównoważonego Rozwoju, które w 2015 roku zostały przyjęte przez 193 państwa członkowskie ONZ w ramach Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Uczniowie i uczennice mogą wykonywać zadania i przesyłać odpowiedzi na przerwach między lekcjami. Wszystkie szczegóły organizacyjne znajdują się poniżej.

Aby wziąć udział w Festiwalu:

  • Zapoznajcie się ze szczegółowymi informacjami na temat wydarzenia TUTAJ.
  • Formularz zgłoszeniowy TUTAJ - nauczyciel/nauczycielka opiekujący się zespołem, w celu zgłoszenia zespołu do zabawy jest zobowiązany/a do wypełnia Formularza.
  • Regulamin Wirtualnego Festwialu TUTAJ.
  • Potrzebujecie sprzętu z dostępem do internetu - może to być szkolny komputer, tablet albo smartfon.

 

Webinarium  TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 2019 r. w Twojej szkole

Webinarium dla nauczycieli i nauczycielek wspierające w przygotowaniach Tygodnia Edukacji Globalnej w szkole w dniach 18 – 24 listopada 2019 r.

Jak zainteresować uczniów i uczennice, innych nauczycieli i nauczycielki, i rodziców tematami ważnymi z perspektywy nie tylko lokalnej, ale i globalnej?

Jak zaangażować swoją szkołę w obchody 21. edycji europejskiego wydarzenia Tydzień Edukacji Globalnej, które odbędzie się w dniach 18 – 24 listopada 2019 r. pod hasłem "Obudźmy się, to ostatni dzwonek dla klimatu!"?

Obejrzyj nagranie ze spotkania online Centrum Edukacji Obywatelskiej zainspiruj się, wskazówkami i pomysłami Joanny Kostrzewy, nauczycielki prowadzącej spotkanie, która kilkakrotnie włączyła się wraz z młodzieżą w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej w szkole!

Spotkanie prowadziła Joanna Kostrzewa nauczycielka języka angielskiego i polskiego w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie, trenerka i mentorka kursów internetowych m.in. z edukacji globalnej w Centrum Edukacji Obywatelskiej. W codziennej pracy z uczniami i uczennicami stosuje ocenianie kształtujące, TIK, pracę metodą projektu, dramę. Nominowana do nagrody Nauczyciela Roku 2018.

 

Wykorzystana podczas spotkania prezentacja znajduje się TUTAJ

Webinarium było organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach ogólnopolskiego programu "Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy", realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej dzięki współfinansowaniu w ramach programu Szkoła Ucząca Się Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (I-XII 2019 r.).

  • Nagranie webinarium TUTAJ.
  • Prezentacja wykorzystana podczas spotkania TUTAJ.
  • Materiały edukacyjne CEO dotyczące tematyki globalnej do wykorzystania z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej w szkole znajdziesz TUTAJ.
  • Plakat Tygodnia Edukacji Globalnej TUTAJ.

 

 

Klimat do rozmów

Program "Rozmawiajmy o uchodźcach" po raz 7 stawia na moc rozmowy. Zależy nam na tym, aby zachęcić do rozmowy na temat uchodźców, czy szerzej – migracji – wszystkich, niezależnie od poglądów, i by stworzyć przestrzeń do tego w atmosferze wzajemnego szacunku. Zakładane w programie Kluby Dobrej rozmowy są miejscami, w których młodzi ludzie dyskutują w atmosferze szacunku o globalnych wyzwaniach, jakimi są np. migracje. Taki Klub Dobrej Rozmowy może być również dobrym miejscem do podjęcia tematu zmiany klimatu, który obecnie stał się bardzo kontrowersyjny, co na pewno odczuli również uczniowie. Ponadto możecie wykorzystać na lekcji scenariusze zajęć dotyczące migracji w kontekście zmiany klimatu, bądź adaptować jeden ze scenariuszy do tego celu.

Scenariusz zajęć „Zmiany klimatu a migracje ludzi” na lekcję biologii i geografii, porusza kwestię wpływu zmiany klimatu na migracje ludzi na tereny bardziej stabilne i bezpieczne, bo nienarażone na nagłe zmiany środowiskowe. Pogłębianie niekorzystnych zjawisk klimatycznych będzie potęgowało wędrówki ludzi, zwłaszcza w krajach globalnego Południa. Ludzi, którzy migrują z powodu zmian klimatycznych, nazywamy uchodźcami klimatycznymi – to właśnie ich dotyczy ten scenariusz lekcji.

Jeśli chcecie całe swoje działania podczas TEG-u poświęcić tematyce migracji TUTAJ znajdziecie wskazówki, jak to zrobić krok po kroku. Możecie również skorzystać z propozycji podanych w tej publikacji do przeprowadzenia lekcji (np. wychowawczej) na temat zmian klimatu. Ćwiczenie „Koncepcjomierz, czyli miernik koncepcji”  wykorzystuje metodę dociekań filozoficznych dla dzieci, dzięki której uczniowie, dyskutując o danym zagadnieniu, rozwijają umiejętność dyskusji w grupie w poszanowaniu dla różnorodnych opinii i uczą się krytycznej refleksji poruszanych zagadnień. Wprowadzając prostą modyfikację zdań, możemy adaptować to ćwiczenie do rozmowy o zmianie klimatu.