Wydaje się, że Europa doświadcza dzisiaj migracji na niespotykaną dotąd skalę. W szerszej perspektywie historycznej i geograficznej można jednak zauważyć, że procesy migracyjne od wieków są wpisane w funkcjonowanie społeczeństw na całym globie, a Europa nie jest jedynym upragnionym celem migrantek i migrantów.

Jak wyglądają fakty? Dowiedz się od naszych ekspertów.

Materiał dydaktyczny Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tekst powstał dzięki współpracy z Instytutem Spraw Publicznych. Wiek XX określany jest wiekiem migracji. Niespotykany dotąd gwałtowny wzrost mobilności ludzkiej to istotny trend społeczny, oddziałujący zarówno na kraje wysyłające, jak i przyjmujące migrantów. Migracje są zjawiskiem, którego wpływ dostrzegalny staje się na każdym poziomie życia społecznego, zarówno w perspektywie globalnej, jak i lokalnej.

Materiał pomocniczy do omawiania z młodzieżą migracji ludności w kontekście globalnym i europejskim. 

Zjawiska związane ze zmianą klimatu zmuszają coraz większą liczbę osób do opuszczenia swojego domu. Materiał pomaga zrozumieć podstawowe zagadnienia związane z problematyką.

Materiał pomocniczy do omawiania z młodzieżą na zajęciach przedmiotowych sytuacji polityczno-społecznej w wybranych krajach pod kątem migracji ludności.

Migracje ludności to całokształt przemieszczeń prowadzących do stałej lub okresowej zmiany miejsca zamieszkania osób. Migracje uważa się za najważniejszy przejaw przestrzennej mobilności ludności.

„Zjawisko migracji jest dziś coraz powszechniejsze, ponieważ wzrasta rozdźwięk między poziomem rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego krajów bogatych, których jest coraz mniej a ubogich, których jest coraz więcej” – zauważył papież Jan Paweł II w Orędziu z 1992 r. 

Kryzys humanitarny w Jemenie osiągnął poziom katastrofalny: połowa mieszkańców nie ma dostępu do czystej wody, niemal milion dzieci jest w stanie permanentnego głodu, około dziesięciu milionów mieszkańców jest stale zagrożonych głodem, występuje powszechny brak środków medycznych, czego konsekwencją jest narastająca śmiertelność wśród dzieci i osób dorosłych.

Dyskusje na temat uchodźców i kryzysu migracyjnego zostały dominowane przez stereotypy i przekłamania. Dementujemy najczęstsze z nich.

Odwracamy wzrok, zapominamy szybciej, niż się dowiedzieliśmy, a nawet jeżeli coś tam pamiętamy, to i tak nic nie robimy. Jesteśmy obojętni. Dlatego jednym z największych kryzysów do jakich doszło w ostatnich latach jest kryzys postawy solidarności. 

 

Strony