Migracje stanowią wyzwanie nie tylko dla społeczeństw przyjmujących, ale przede wszystkim dla samych migrantów i migrantek. Wyzwanie to dotyczy całości funkcjonowania takich osób: na poziomie poznawczym, emocjonalnym oraz zachowań.

Czy zastanawiałeś/aś się kiedyś, jakiego wyznania są ludzie w Twoim najbliższym otoczeniu? Jak wiele znajomych Ci osób wyznaje inną religię niż chrześcijańska?

Czy tradycyjne wartości islamu dadzą się pogodzić z wartościami zakorzenionymi w cywilizacji europejskiej?

Zjawiska związane ze zmianą klimatu zmuszają coraz większą liczbę osób do opuszczenia swojego domu. Materiał pomaga zrozumieć podstawowe zagadnienia związane z problematyką.

„Zjawisko migracji jest dziś coraz powszechniejsze, ponieważ wzrasta rozdźwięk między poziomem rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego krajów bogatych, których jest coraz mniej a ubogich, których jest coraz więcej” – zauważył papież Jan Paweł II w Orędziu z 1992 r. 

Gościnność powszechnie rozumiana jest jako serdeczność i bezinteresowna życzliwość wobec innych. Ci inni to często osoby zupełnie nam nieznane, obce, pochodzące z daleka. Oferując im schronienie, posiłek i dobre słowo, jesteśmy gospodarzami okazującymi gościnność, która w wielu kulturach jest tak ważna, iż przypisywana im jest jako cecha narodowa.

Autorka prezentuje doświadczenia w zakresie wykorzystania diagnozy językowo-pedagogicznej w pracy z dzieckiem uchodźczym – cele i narzędzia diagnozy, obserwowane rezultaty, napotykane trudności oraz rekomendacje do dalszych działań.

Integracja imigrantów jest procesem bardzo złożonym, któremu w Polsce dopiero się przyglądamy i staramy się zrozumieć, na czym polega. Nie możemy powiedzieć, że są w Polsce miasta, a nawet instytucje, które są rzeczywiście integrujące – dopiero zmierzamy w kierunku identyfikacji barier integracji i ich znoszenia.

Dobre praktyki związane z migracjami to przykłady działań, które integrują oraz prowadzą do jak najszybszego usamodzielnienia imigrantów i imigrantki w nowym dla nich kraju. Integracja to proces dynamiczny, dwukierunkowy (pomiędzy ‘przyjezdnymi’ a społecznością przyjmującą).

Wyzwań związanych z imigracjami jest bardzo wiele. Na początek warto jednak powiedzieć, że z perspektywy historycznej migracje są kluczowe dla rozwoju państw i miast, który byłby niemożliwy bez napływu nowych mieszkańców. Wnoszą oni nowe idee, energię, determinację, wiedzę, doświadczenia – różnorodność, która jest motorem zmiany i postępu.