Przy omawianiu zagadnień migracyjnych (ale nie tylko bo wydarzenia przedstawione na kartach mogą wydarzyć się wkażdej grupie) warto być świadomym i uświadamiać uczniów i uczennice, czym są procesy społeczne i jak o nich rozmawiać i na nie reagować. Dlatego, jeśli szukacie narzędzi do rozmowy o dyskryminacji, stereotypach, podziałach, skorzystajcie z kart do analizy procesów psychospołecznych. Umożliwią one zrozumienie i pokazanie konsekwencji takich zjawisk jak teoria spiskowa czy mowa nienawiści i są gotowe do pobrania.

 

Zajęcia przybliżą temat kultury i kontaktów międzykulturowych. Młodzież będzie mogła zastanowić się czym jest kultura, jak postrzegamy swoją i odmienne kultury oraz dlaczego tak jest i co na to wpływa. W trakcie zajęć uczniowie i uczennice dowiedzą się jakie mniejszości mieszkają w Polsce.

Celem zajęć jest przybliżenie uczniom i uczennicom zagadnień związanych z wybranymi aktami międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i uchodźców oraz przełamanie stereotypów i uprzedzeń związanych z przyjmowaniem i udzielaniem wsparcia oraz pomocy uchodźcom.