Zajęcia z etyki na wszystkich etapach edukacyjnych mają charakter wychowawczy. Jak mówi podstawa programowa dla III etapu edukacyjnego, w ramach tych zajęć nauczyciele i nauczycielki powinni prowadzić z młodzieżą „pogłębiony dialog wychowawczy na temat moralnego wymiaru ludzkiego działania, odnoszony do otaczającej uczniów rzeczywistości”. 

Tematykę migracyjną i uchodźczą w ramach edukacji globalnej można z powodzeniem realizować na lekcjach biologii. W podstawie programowej znajdują się punkty, które bezpośrednio się do niej odnoszą, m.in.: procesy ewolucyjne człowieka, zagadnienia genetyki, ale także globalne i lokalne problemy środowiska.

Strony