W obliczu możliwych konfliktów na tle kulturowym, obyczajowym czy religijnym szczególnego znaczenia nabiera promowanie tolerancji i otwartości przy jednoczesnym sprzeciwie wobec zachowań ksenofobicznych i rasistowskich. Przykładem dobrej praktyki są działania edukacyjnych Zespołu Szkół w Jeżewie.

 

Kryzys postaw obywatelskich w stosunku do uchodźców, który nasilił się od 2015 roku spowodował spotęgowanie negatywnych emocji, wynikających przede wszystkim z paraliżującego strachu kreowanego przez szukające sensacyjnych informacji media, a także uproszczające wiadomości przekazywane przez portale społecznościowe.

Pedagogika włączająca stanowi potrzebną współcześnie alternatywę wobec wszystkich prób marginalizowania czy gettoizacji grup mniejszościowych oraz tych wszystkich, którzy nie mieszczą się w kanonie prawowitych mieszkańców homogenicznej Polski. Taką grupę stanowią uchodźcy i uchodźczynie.

Temat przyjęcia przez Polskę uchodźców i uchodźczyń z Syrii ujawnił, jak trudno o dobrą rozmowę. Jak rozmawiać, aby dyskusja zbliżała, a nie oddalała?

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem metodycznym Anny Włodek, który pomoże wykrzystać film pt." Zozo" jako tekst kultury do pracy na lekcji języka polskiego, etyki czy na zajęciach godziny wychowawczej.

Jeśli jesteś przekonany, że warto rozmawiać o migracji i uchodźstwie, warto pomyśleć o wyzwaniach, z jakimi może przyjści Ci się zmierzyć. Nie chodzi o to, by kreślić czarne scenariusze, ale zastanowić się nad potencjalnymi sytuacjami, z jakimi możesz sie zetknąć i poszukać przykładowych rozwiązań. 

Przed przystąpieniem do realizacji zajęć według scenariusz "Rozmowa o uchodźcach w Polsce", poznaj wskazówki i porady nauczycielki Doroty Stępniak, która przeprowadziła takie zajęcia z młodzieżą. Materiał stanowi komentarz metodyczny do scenariusza bazowego "Rozmowa o uchodźcach w Polsce".

Rozmowa o uchodźcach nie jest zazwyczaj miłą pogawędką na neutralny temat. Porusza ona wątek silnie stereotypizowany. Z jednej strony samo zjawisko uchodźstwa obrośnięte jest mitami i niepozbawione uprzedzeniowych skojarzeń. 

Rozpoczynając rozmowę na temat migracji i uchodźstwa, warto zwrócić uwagę na emocje, które jej towarzyszą. Dowiedź się, jak o nie zadbać, prowadząc rozmowę z młodzieżą. Co można zrobić, by było łatwiej i skuteczniej?

 Zastanów się nad kwestią roli języka w kształtowaniu postaw i wartości podczas rozmów o sytuacji uchodźców i uchodźczyń. Materiał stanowi komentarz metodyczny Dominiki Cieślikowskiej do scenariusza bazowego "Rozmowa o uchodźcach w Polsce".

Strony