Rozpoczynając rozmowę na temat migracji i uchodźstwa, warto zwrócić uwagę na emocje, które jej towarzyszą. Dowiedź się, jak o nie zadbać, prowadząc rozmowę z młodzieżą. Co można zrobić, by było łatwiej i skuteczniej?

 Zastanów się nad kwestią roli języka w kształtowaniu postaw i wartości podczas rozmów o sytuacji uchodźców i uchodźczyń. Materiał stanowi komentarz metodyczny Dominiki Cieślikowskiej do scenariusza bazowego "Rozmowa o uchodźcach w Polsce".

Dowiedź się, w jaki sposób przygotować się do prowadzenia rozmów o sytuacji uchodźców i uchodźczyń z młodzieżą oraz poznaj potencjalne źródła konfliktu przy poruszaniu tej tematyki. Materiał stanowi komentarz metodyczny Dominiki Cieślikowskiej do scenariusza bazowego "Rozmowa o uchodźcach w Polsce".

Od momentu przybywania do Europy uchodźców i uchodźczyń coraz częściej dostrzegamy wśród uczniów i uczennic potrzebę rozmowy na ten temat. Godzina wychowawcza stwarza idealne warunki do przeprowadzenia takich zajęć – rozmowy o sytuacji uchodźców i uchodźczyń, o własnych emocjach, obawach, a często lękach.

Jednym ze sposobów docierania z zagadnieniami dotyczącymi migracji ludności do wrażliwości dzieci i młodzieży, pogłębiania ich wiedzy oraz zapraszania do aktywnego włączania się w działania, jest edukacja medialna. Obraz i dźwięk to sprawdzone kanały komunikacyjne generacji Z i dla nich jak najbardziej naturalne.

Obowiązująca w gimnazjum podstawa programowa z języka polskiego zachęca do podejmowania tematyki uchodźczej. Zgodnie z nią uczeń i uczennica, poznając teksty kultury, dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość. 

Poczynając od starożytności i przemieszczeń ludności barbarzyńskiej na tereny Cesarstwa Zachodniorzymskiego, poprzez średniowieczne osadnictwo, a na historii XX wieku kończąc. Problematykę taką znajdziemy również przy tematach związanych m.in. z: reformacją, konfederacją warszawską, polskimi powstaniami narodowymi, migracjami politycznymi oraz ekonomicznymi wieku XIX. 

Od kiedy pojawiliśmy się na Ziemi, migrowaliśmy w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Treści dotyczące migracji i uchodźstwa wpisane są w podstawę programową nauczania geografii III etapu edukacyjnego, zarówno tę dla gimnazjum, jak i nową – dla 8-letniej szkoły podstawowej.

W nauczaniu języków obcych nietrudno znaleźć przestrzeń na podejmowanie różnorodnych zagadnień istotnych z punktu widzenia życia społecznego. Wynika to przede wszystkim z podstawy programowej składającej się z wielu obszarów tematycznych i gramatycznych oraz wykazu kompetencji językowych, które należy doskonalić.

Lubimy myśleć, że nauczyciele i nauczycielki są niczym przewodnicy w ciemnym lesie. Oświetlają latarką ścieżkę i pokazują młodzieży drogę, dzięki temu ścieżka staje się widoczna i zachęca do zagłębiania się w nieznane. Ta metafora idealnie pasuje do poruszania tematyki migracyjnej i uchodźczej.

Strony