pon., 10/05/2020 - 22:55

Serdecznie zapraszamy wychowawczynie i wychowawców klas na bezpłatne warsztaty ze storytellingu – pracy z opowieściami, jako metody, której zastosowanie służy poruszaniu na lekcji złożonych tematów społecznych, m.in. takich jak doświadczenia migracyjne, rozumienie innych kultur, spotkania z osobami z różnych kręgów kulturowych. 2-4 listopada 2020 r. w Wiśle.

Warsztaty online
czw., 09/24/2020 - 14:41

Zapraszamy dziennikarzy i dziennikarki w wieku 20-30 lat na dwudniową debatę, wymianę wiedzy i doświadczeń w ramach warsztatów online. Warsztaty prowadzone w języku angielskim.

śr., 09/09/2020 - 14:21

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) w ramach programu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej ogłasza konkurs na projekt materiału dziennikarskiego o tematyce migracyjnej, uchodźczej i wielokulturowości.

Wyjazd studyjny Finlandia CEO
wt., 07/28/2020 - 13:26

Wyjazdy studyjne dla młodych dziennikarzy i dziennikarek są szansą do bezpośredniego zapoznania się ze społecznościami dotkniętymi migracjami oraz migrantami i migrantkami.

Strony